3-dages seminar om eksport

 

SDU inviterer til eksportseminaret, der afvikles i perioden fra april til juni 2019. Seminaret består af 3 forskellige elementer, der skal styrke jeres ønske om eksport. Vi har viden - I har motivationen. Løbende med seminaret vil du få mulighed for at sparre med os individuelt om tilførelse af nødvendige kompetencer fra SDU.

Hvorfor skal jeg eksportere?
Eksport er ikke kun vigtigt for Danmarks økonomi - for din virksomhed kan eksport også være det næste skridt imod øget vækst og styrket position på markedet.

Er eksport ikke kun for store virksomheder?
Overhovedet ikke! Den internationale økonomi er stigende, og både vores nærmarkeder og oversøiske markeder er interesserede i danske produkter. Så hvorfor ikke være en del af den interesse?

Hvem kan være med?
Det kan små og mellemstore virksomheder i Region Sydddanmark. I skal i bred forstand arbejde inden for oplevelseserhverv, turisme, design, energi eller sundheds- og velfærdsinnovation. Din deltagelse er GRATIS, da du
investerer den tid, som du bruger på forløbet via de minimis statsstøtte. Vi hjælper med afklaring.

DAG 1 - 30. april: Kulturforskelle/kulturparametre på udvalgte markeder

Marie-Helene Pedersen, fra virksomheden How-to-Win, vil på 1. seminardag, gennemgå værktøjer til at  arbejde med kulturforskelle på dit udvalgte eksportmarked. Oplægget baserer sig på Hofstede Insights 6-Dimensioner og du vil forud for første kursusdag udfylde et online spørgeskema, der skal hjælpe til at forstå dine egne kulturelle værdipræferencer og potentielle adfærdsmæssige faldgruber, mens du arbejder med folk fra et udvalgt land.

DAG 2 - 21. maj: Markeds- og kommunikationsstrategier/internationalisering

Svend Hollensen lektor fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet (Sønderborg) vil på 2. seminardag gå i dybden med det internationale kanalperspektiv. På dagen vil du bliver i stand til at arbejde med valg af de rigtige internationale markeder, indtrængningskanaler (’entry modes’) på de valgte internationale markeder og distributionskanaler på de valgte internationale markeder.

DAG 3 - 12. juni: The Trade Counsil 

Få et overblik over nogle af de organisationer og muligheder, der er til rådighed for dig og hvordan at de kan assistere jeres eksport.

På den sidste seminardag vil Internationaliseringsrådgiver, Michael Nørgaard, fra Udenrigsministeriet/The Trade Counsil give dig nyttige tips og informationer omkring hvilken hjælp og sparring der er tilgængelig for dig og din virksomhed når du påbegynde eller styrke din eksportstrategi. Oplægget giver dig hjælp til at udarbejde stratgier for forretnings- og salgsudvikling.

Derudover SDU kort præsentere de forskellige samarbejdsmuligheder, der findes med både studerende, nyuddannede og forskningsmiljøer. Vi vil gøre jer klogere på, hvordan man eksempelvis kan tænke disse kompetencer ind i forhold til eksportarbejdet. 

 

(Der kan komme mindre justeringer i forhold til det indholdsmæssige)

 

Ansøgningsfrist: tirsdag den 28. april

Praktiske oplysninger
Udbyder: SDU RIO og KOMPAS projektet 
Arrangementsansvarlig: Jakob Kristiansen
Tid: alle dage 08:30-16:00
Sted: Green Tech Center, Lysholt Allé 6, DK-7100 Vejle
Forplejning: Hele dagen
Målgruppe: Virksomheder der er skrevet ind i EU projektet KOMPAS

Yderligere information 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
SDU RIO: Jakob Kristiansen på telefon 6550 4611 eller mail jakobk@sdu.dk
SDU RIO: 6550 2022 eller på mail kompas@sdu.dk 


Tilmelding