SoMe-strategi - succesfuld kommunikation kræver planlægning og strategi

Kursus til den sociale medie- eller kommunikationsansvarlige, der ønsker at skabe en effektiv SoMe-strategi

Vil du gerne inspireres til en mere strategisk tilgang til brugen af de sociale medier i din virksomhed, og til hvordan I metodisk bruger jeres ressourcer og budget til at opnå det bedste resultat? Så vil kurset være oplagt for dig at deltage i, da du vil få viden omhvordan man kan  sammensætte og effektuere en effektiv SoMe-strategi.

De sociale medier er blevet en uundværlig platform i organisationers kommunikation. For år tilbage kunne man nøjes med at poste tilfældigt på virksomheders Facebook-side en gang imellem – men den går ikke længere. I dag er du nødsaget til at have en strategi for, hvordan dit arbejde med sociale medier kan understøtte virksomhedens overordnede mål.

Hvordan man bruger SoMe som strategisk værktøj i sin virksomhed kan være meget forskelligt. , Nogle virksomheder kaster sig ud i det og opnår derigennem viden og læring, men risikerer samtidigt også at begå fejl i den proces, andre vælger en mere omhyggelig og detaljerettilgang. Der er også andre virksomheder, hvor brugen af SoMe ikke er en del af kommunikationskanalerne endnu, men hvor man er åben over for nye tilgange. Uanset hvad jeres erfaring og tilgang er, så kan du få udbytte af dette kursus.

Kurset tilbyder en 360⁰ indflyvning til sociale medier i et strategisk perspektiv, og du vil lære at udfærdigesamt implementere en effektiv SoMe-strategi.

Når du er færdig med dette kursus, kan du:

  • identificere de væsentligste faktorer for udvikling af en succesfuld SoMe-strategi
  • udvikle et kreativt udkast til en SoMe-strategi for din virksomhed
  • skabe en detaljeret og tilpasset plan for både SoMe-strategi og implementering i virksomheden
  • få tilført værdifulde kompetencer i implementeringsfasen, som bidrager til succes og omsætningsstigning i virksomheden 

Hvem er kurset relevant for?

Kurset er for den SoMe-, kommunikations- eller marketingansvarlige. Uanset om du prøver dig lidt frem, har nøje planlagt, hvornår de forskellige typer af content skal postes eller ikke er hoppet ud i de høje SoMe-bølger endnu, vil kurset være relevant for dig.

Kurset henvender sig til små og mellemstore virksomheder, som i bred forstand agerer inden for forretningsområderne oplevelseserhverv, design, energi eller sundheds- og velfærdsinnovation. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er i den rigtige målgruppe, så hjælper vi naturligvis med en afklaring heraf. 

Undervisere

Svend Hollensen er lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Svend har praktisk erfaring med international marketing og forsker i global marketing, relationsmarketing og internationalisering af virksomheder.

Peter Enger er ejer af virksomheden, Engergroup e-Business Consulting, og er ekstern lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Peter har mange års erfaring med strategisk marketing, global e-business, organizational behavior og digital transformation. Peter vil gennem kurset bidrage med en praktisk og virksomhedsorienteret tilgang.

Kerstin Fischer er professor (MSO) ved Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation. Hun underviser i kommunikationsdesign, sociale medier og multimedial tekstproduktion. Hendes forskning fokuserer på, hvordan mennesker interagerer med forskellige teknologier, bl.a. robotter, intra- og internet.

Lotte Weilgaard er lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation. Hun underviser og forsker blandt andet i virksomhedsterminologi og sprogteknologiske værktøjer. Lottes tilgang til kurset vil være praktisk og virksomhedsrelateret.

Praktisk information

Kurset afholdes over 4 onsdage fra kl. 13.00 til kl. 17.00 i efteråret 2019: 

  • 23/10 hos Sønderborg Vækstråd
  • 30/10 på Folkehjemmet i Aabenraa
  • 6/11 på SDU, Alsion
  • 11/12 på SDU, Alsion

Projektet indebærer statsstøtte, og før start vil der derfor være gennemgang af en række formalia.

Interesseret?

Så kontakt Lars Frank-Larsen via lfla@sdu.dk eller 9350-7335 for mere information.


Tilmelding